Sofitel Dubai The Palm - מלון יוקרתי - קיימות

קיימות


ב-Sofitel Dubai The Palm, אנו מחויבים למזעור הפגיעה בסביבה על ידי שימוש בתוכניות יעילות לניהול אנרגיה, מים ופסולת. אנו מקפידים על התנהגות נאותה לשמירה על איכות הסביבה בכל העסקים שלנו, באמצעות תוכנית ניהול קיימות יעילה.

 

לתמיכה בהתחיבויות לעיל אנו נוקטים בפעולות הבאות:

  • לציית באופן מלא לכל דרישות החוק הישים. עמידה בכל דרישות החקיקה הסביבתית או יותר מכך, בכל הקשור לעסקינו.
  • למזער כמויות פסולת על ידי בחינת הרגלי רכישה ולמיין פסולת במטרה להפחית, לעשות שימוש חוזר ולמחזר משאבים שנצרכו על ידי עסקינו במידת האפשר.
  • להנהיג הכשרה לכל השגרירים, ולתקשר עם ספקים ואורחים, להעלות מודעות לגבי קווי מדיניות ולמזער את טביעת הרגל הפחמנית שלנו.
  • ליישם תוכניות לשימור אנרגיה, מים ומשאבים על ידי חדשנות והחלת שיטות עבודה נאותות.
  • לקבוע יעדים למדידת שיפור מתמשך בביצועים הסביבתיים שלנו.
  • לעקוב אחר הביצועים הסביבתיים שלנו ולבחון אותם מחדש באופן סדיר להשגת המטרות והיעדים שלנו.

 

במהלך השנים מאמצי הקיימות שהשקענו זכו להכרה באופנים הבאים:

  • Planet 21 – Platinum Status
  • Green Globe Certified – GOLD Certification
  • %d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa
להזמין עכשיו
Sofitel Dubai The Palm
Book your stay

מ-   אל

Room 1